Ресторан на корабле на 100 человек

от 3 000 руб./чел